Till Startsidan - Byggnader - Miljöer - Platser - Båtar - Närbilder - Kartor - Artiklar - Sök på Dalarö.biz

     

  Benämning  och innehåll Öppna pdf Art nr / Typ Pdf
 
  Dalarölimpan   
Saxat ur tidningen Dalarölimpan 19 aug. 1905 2á- årg.  "När Kungen kom till Dalarö."
  Art 1
 
  Dalarövraket   
En Sammanfattn. "
Ett mycket välbevarat skeppsvrak från 1600-talet
Art 2
 
  Dalarö-Limpan  
Saxat ur tidningen Dalarölimpan 1905. Berättelse om bakverket "Dalarö-Limpan": "
Att den vördade läsaren skall finna henne sådan, hoppas vördsamt."
Art 3
 
  Annons 1904  
Dalarö.  Hafsbad. Välkommen till  Dalarö Kur- &. Rekreationsort.
Art 4
 
  Dalaröloggerten   
Loggertriggade segelbåtar vid sekelskiftet 1900. En svunnen seglingsepok
Art 5
 
  Hotellbryggan rasade 1968  
Ras i samband med sprängningasarbete.
Art 6
 
  Bebyggelsen på Dalarö   
Eva Rosanders utredning om bebyggelsen på Dalarö 1968
Art 7
       
  Ordförklaring till bebyggelseutredning utförd av Eva Rosander
Utdrag ur Kulturhistorisk bebyggelseundersökning
Art 24
 
  Gamla kiosken på Odinsvägen 12 - 1968 
Den nu rivna kiosken. 
Art 8
 
  Tullhuset på Dalarö   Tullmuséet Art 9
 
Intervju med Dalaröbor 1946  
Eva Rosanders utredning om bebyggelsen på Dalarö 1968
Art 10
 
  Plymsnäcka av årsmodell 1919   
Seglingsäventyr: Svindersvik - Dalarö - Trosa 1959
Art 11
 
  Lotsarnas Dalarö   
Artikel ur tidningen turist / Svenska turistföreningen
- vandrarhem i Sverige
Art 12
 
  Dalarö socken 1950   
Utdrag ur ”Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd del IV” - Dalarö samhälle
Art 13
 
  Företag och gårdar inom Dalarö 1950     
Utdrag. ”Sveriges städer och samh. j.landsb.IV” - Verksamhet och affärsrörelser
Art 14
 
  Rysshärjningarna i Ornö socken "Dalarö"   
Utdrag ur Britt-Marie Utter Wahlströms bok
Art 15
 
  Skolor på Dalarö   
Sammanställt 2003 av Dalarö Hembygdsförening
Art 16
 
  Arkeologi i havet   
Artikel ur tidningen Havs Utsikt  - Lars Einarsson Kalmar Läns museum
Art 17
 
  Helikoptern och skärgårdstrafiken 1967     
Tidningsklipp
Art 18
 
  Filmer & TV-serier
Förteckning över filmer / TV-serier inspelade på Dalarö
   
Art 19
 
  Sandemar slott - barockt i skärgården    
Sandemar slott som ligger vid Dalarövägen ca 5 km före Dalarö.
Art 20
 
  Strindberg
Stockholms skärgård och Dalarö
  August Stridberg på Dalarö
Art 21
 
  Annorlunda hus    
Ett annorlunda hus på Dalarö invid Lotsberget 
Art 22
 
  Dalarövägen     
Del 1 - Vägens tillkomst och förändring
Art 23
 
  Dalarövägen     
Del 2 - Sträckan Skanstull - Handen
Art 23B
 
  Dalarö hotell/gästgiveri mot slutet av 1800-talet  
Utdrag ur Dalaröbladet nr 2 2004
Art 25
 
  Minnesmärket över baltiska flyktingar som kom till Sverige 1944  
Minnesmärket invid Tullhuset
Art 26
 
  Apoteksverksamhet på Dalarö  
Sammanfattning
Art 27
 
  Postverksamhet på Dalarö - från början av 1700-talet till nutid
Sammanfattning
Art 28
 
  Telegraftrafik till Dalarö - från optisk telegraf till nutid  
Sammanfattning
   
Art 29
 
  Dalarö badort - Svenska Familjejournalen 1871 
Utdrag ur tidningen
   
Art 30
 
  Ångbåtstrafik till södra skärgården genom åren  
En framtidsvision / Planerna på en dykpark
Art 32
 
  Ångbåtstrafik mellan Dalarö
Ornö - Utö
Art 33
 
  Bildkavalkad - den nya gångbron över Dalarö kanal 2008.  
Montering av den nya bron över Dalarö Kanal
Art 34
 
  Dykpark på Dalarö?    
En framtidsvision / Planerna på en dykpark
Art 31
 
  Dalarö skans - Svenska-Familjejournalen 1869     
Försvarsanläggningar runt Stockholm
Art 35
 
  Utdrag ur litteratur och tidsskrifter 1885-1935     
Nordisk Familjebok m.fl.
Art 36
 
  Dalarö bilstation och taxiverksamhet 1923-1976     Art 37
 
  Dalarö Skans - upprustning och förnyelse 1993     Art 38
  Sommarnöje   Klipp ur tidningen Idun 1895 
Bref från Dalarö
Art 39
  Schweizerstil i byggnadskonsten    
Träbyggnadsarkitektur under 1840 – 1920 –talet.
Art 40

Dalarö kyrka    Historik från Stockholms Läns Museum  K
yrkokaraktäriseringsprojekt 2007
Art 41
Musikpaviljongen invid Dalarö Hotell vid Hotellbryggan  
Musikpaviljon som låg nere vid Hotellbryggan invid Dalarö Hotell kom från Strömparterren i Stockholm
Art 42
 
Dykarklockan vid Fiskarhamnen  
En resa i tid och rum-KTH
Art 43
 
Lyngsåsa  Baldersvägen 46 Art 44
 
  Frälsningsarméns  Folkhögskola på Dalarö
Lyngsåsa
Baldersvägen 46
Art 45
 
Kung sommar / Dalarö-klubben  1902-1912  
Minnekrönika av A.Ling
Art 46
 
Nordisk familjebok 1906  
Dalarö municipalsamhälle resp. Dalarö skans
Art 47
 
  Eva Bonnier  
Utdrag ur tidskriften Idun 1906 nr 35
Art 48
 
  Tykö Pensionat  
Pensionatet som en gång i tiden låg invid Odinsvägen
Art 49
 
  Dalarö Handelsbod / Affärshuset Familjen Westenius Art 50
 
  Dalarö Bageri  
Blandat
Art 51
 
  Dalarö kust  
Bilder tagna från 1975-80  och som visar sträckan Dalarö Udd - Kroksplan
Art 52
 
  Fiskarhamnen  
En sammanfattning
Art 53
 
  Dalarö´hafsbad 1903 Art 54
 
  Dalarö badhus / Sofia Jacobsson Kall och varmbadhus Art 55
 
  Pensionat på Dalarö Art 56
 
  Familjejournalen 1952
Det soliga Dalarö
Art 57
 
  Två fastghetsöden  
Odinsvägen 12 A Snusmillans bod och Odinsvägen 21 Trav Inn / Travet
Art 58
 
Brandvärn och bränder på Dalarö  Rysshärjningarna 1719
Den stora branden 1890 - Brand
risker/Brandskydd
Art 59
 
Dalarö Brudmarsch 
Noter
Art 60
 
Societetshuset 
Övre Tegnervägen 4
Art 61
 
  Ryskan på Röudd  
Smådalarö 1944
Art 62
 
Janssons Livs 
Speceri och diversehandeln invid Smådalaröävägen.
Art 63
Maggi 
Handlare Blomqvist och lilla 5-åringen Maggi.
Art 64
 
Det våras för lufseglaren
Cedervall - Tidningen Idun1958
Art 65
 
   
 
   

 
  A - Ö register över ovanstående artiklar                  

 

Utdrag ur litteratur och tidskrifter där Dalarö omnämns

  LÄSTIPS / BÖCKER - FACKLITTERATUR
 
  Facklitteratur  - Dalarö Hembygdsförening - En förteckningen utan prioritetsordning  (pdf)  
 
  Kymmendö Internetbokhandel - specialbokhandel för den skärgårdsintresserade
 

  
  Har du några intressanta artiklar, tidningsklipp, berättelser etc. som beskriver det historiska livet på Dalarö
som är av allmänt intresse och som jag kan få låna och skriva av, så är jag tacksam om du hör av dig  info@dalaro.biz