Gå till Dalarö Hembygdsförenings hemsida.                Dalarö bilder från år 2000 till nutid.

                      

Meny

 

 
Dalarö, är en centralort i Stockholms södra skärgård. 

Dalarö som samhälle har anor från 1636, när Stockholms sjötull inrättades.
Nästan all import till Stockholms-regionen passerade då Dalarö, ända fram till slutet av 1800-talet.

Dagens Dalarö präglas till stor del av den bebyggelse som tillkom i slutet av 1800-talet, då samhället utvecklades till en populär sommarort för stockholmarna.

Dalarö samhälle liksom omgivande bebyggelseområden har en blandad åretrunt- och fritidsbebyggelse. som under sommaren besöks av många turister

Till Dalarö med omgivningar räknas Schweizerdalen och Smådalarö med närliggande öar.

 
 

   Hitta Dalarö        info@dalaro.biz